Voordelen van online lesgeven

We zijn inmiddels een kleine twee weken verder sinds de scholen in Nederland de deuren sloten. Met betrekking tot het lesgeven is er sindsdien veel veranderd. Waar docenten voorheen les gaven aan volle klassen, geeft een enkeling dit nu aan kleine groepen bestaande uit kinderen van ouders in vitale beroepen. Terwijl het overgrote deel van de docenten nu hun lessen via online kanalen voortzet.

Om onze docenten duidelijkheid en hulp te bieden hebben wij de afgelopen dagen constant met ze in contact gestaan. Met vallen en opstaan zijn veel docenten begonnen met online lessen te verzorgen. Hoewel de situatie niet ideaal is, bleken velen van hen toch ook positieve aspecten te ondervinden. De vier meest genoemde positieve zaken hebben wij in deze blog gebundeld.

Online lesgeven heeft voordelen:

Goede voorbereiding
Aangezien de samenleving in een steeds rapper tempo aan het digitaliseren is, worden in de komende jaren steeds meer handelingen achter de computer uitgevoerd. We kregen van onze docenten te horen dat zij online lessen positief vinden voor de digitale ontwikkeling van hun leerlingen. Omdat leerlingen doorgaans hun mobieltjes, tablets en computers vooral voor social media en spelletjes gebruiken, vonden zij het een goede ontwikkeling dat zij nu ook ervaren dat deze middelen ook voor hun onderwijs, en daarmee ook hun toekomstige werk kunnen gebruiken.

Lessen opnemen
Eén van onze docenten vindt het opnemen van zijn lessen het grootste pluspunt. Met tools als Zoom, social media en YouTube, is het gemakkelijk om lessen op te nemen en te bewaren. Deze optie is voor zowel leerling als docent een waardevolle aanwinst. Mochten er onderdelen in de les zijn die niet helemaal duidelijk waren, kunnen ze dit in alle rust nogmaals bekijken. Daarnaast kunnen de docenten de beelden inzetten om hun eigen (online) vaardigheden als docent te beoordelen, en indien nodig te verbeteren.

Minder rumoerig
Doordat de leerlingen niet fysiek bij elkaar zijn merken sommige docenten op dat er doorgaans minder rumoer in de les is. Hierbij gaven zij aan dat het verstandig is vooraf belangrijke gedragsregels vast te stellen. Hierdoor praten leerlingen minder door elkaar en worden minder snel meegenomen in groepjesgedrag.

Zelfontplooiing
Als laatste viel ons op dat een aantal van onze docenten zich aan het ontwikkelen zijn tot ware E-learning experts. Ze hebben van de nood een deugd gemaakt en hebben in sneltrein vaart hun e-learning vaardigheden vergaand ontwikkeld. Daarbij is een aantal docenten nog een stap verder gegaan dan wat gangbaar is. Waar de meeste docenten hun reguliere lessen via het internet geven, hebben zij de structuur en de inhoud van de lessen veranderd om de unieke mogelijkheden van online lesgeven zo goed mogelijk te benutten.

Heb jij tips?
Wij willen alle docenten van Nederland helpen met hun ontwikkeling in het online lesgeven. Heb jij tips die je wilt delen met mededocenten? Laat het ons dan weten via deze mail!

Peter Schwank
Auteur
Deze blog is geschreven door Peter Schwank
Metafoor onderwijs footer logo
Metafoor onderwijs footer logo